Waarde Benificiair AHB

🪽
Waarde Beneficiair AHB ...
uw individuele rechten zijn op een dermate onvoorstelbaar grove en volstrekt onnodig vernederende en traumatiserende wijze geschonden, dat hier sprake is van een zwaar misdrijf.
1-Dit misdrijf heeft volledig betrekking op het bestaan van uw gemeentelijke Basis Registratie (vermeend incompetente minderjarige) Personen.
2-De BRP is bepaald geen 'gedachtegoed' of mening.
3-uw BRP Minor inschrijving bestaat en de partijen (ketenpartners inderdaad) die u hebben geruïneerd, zijn geselecteerd op hun "kwaliteiten" als gewetenloze geweldpleger en hebben hun opdracht op basis van uw gemeentelijke inschrijving BRP uitgevoerd.
4-Deze collaborerende ketenpartners deden dit om geen andere reden dan winstbejag.
5-Hoe groter uw schade des te groter hun winsten.
6-Deze winsten hebben zij met behulp van handel met voorkennis betreffende de BRP en uw (politieke) interim geboorte trust (minderjarige) op naam van uw gemeentelijke inschrijving Basis Registratie Personen aan uw interim schuld en schade trust onttrokken.
7-Wegens de infiltratie van alle gemeenten door een buitenlandse entiteit genaamd de WEF*SDG, zijn alle huidige gemeente functionarissen vermeend bevoegd onder schijn van wettelijk recht.
8-Deze WEF*SDG opdrachtnemers zijn geen ambtenaren maar leden van een particuliere entiteit: WEF*SDG.
9-Dat ook de WEF*SDG infiltratie weer geen mening is, kunnen we zien aan de regenboog (vlaggen) Color of Law hetgeen schijn van wettelijk recht betekent.
10-Iedereen die het leuk werk vindt om BRP geregistreerde inwoners te traumatiseren en te ruïneren is door de Koning in de WEF*SDG fuik gelokt.
11-Dit is het einde van de scheiding van kerk en staat, het einde van de seculiere staat en het begin van de sacerdotale monarchie volgens de Eerste Wet van God: niet dwingen, niet stelen, niet doden.
12-De BRP Minor exploiterende ketenpartners die met onderling sadistisch genoegen uw leven hebben geruïneerd, zijn zelf in de WEF*SDG vuilnisbak val gelopen en worden derhalve met naam en toenaam, door u, de volwassen Beneficiair AHB rechtstreeks bij de Koning aangegeven.
 

By

Vincent Zegel

Adultus Honoratus Benefiair AHB

Principal Suveran d'œuvre AHB

All rights reserved

 
 
Alleen in mijn geboorte naam
1-Beneficiairs AHB hebben niet in de inschrijving BRP Minor berust en hebben de Koning, Enige Eigenaar van al het wereldse op naam van de BRP Minor [achternaam], met brief en zegel bericht.
2-Alleen de Koning, Enige Eigenaar van al het wereldse op achternaam van de BRP Minor, kan de onontwarbare Gordiaanse knoop: vermeend incompetente minderjarigheid en onwrikbare overtuiging gender & meerderjarigheid, doorhakken en de Koning zal dit doen.
3-Alexander is zijn naam en volgens de legende heeft Alexander de Gordiaanse knoop doorgehakt.
4-Dankzij de opstanding van de Beneficiairs AHB is de Gordiaanse knoop van de politieke presumptieve BRP Minor exploitaties doorgehakt en dit resulteert in individueel Fiduciary-Principal AHB vertrouwelijkheid ten behoeve van niet-politiek trust vermogensbeheer in uw (geboorte) naam.
5-De Beneficiairs AHB hebben de individuele geboorte trust beneficiair aanvaard onder voorrecht van [achternaam] boedelbeschrijving en zijn de beredderaar van de activatie van de ontbinding van de BRP Minor politieke 'dood en verloren op zee' presumptie waarop het politieke interim bestuur van de Cestui Que Vie schuld en schade trust is gevestigd.
6-De politieke monarchie en de vermeende scheiding van kerk en staat is ten einde en de priesterlijke (sacerdotal) monarchie is begonnen.
7- Op 17 september 2023 is het tien jaar na de eerste troonrede 2013 dat de Koning de afbouw van de klassieke (politieke) verzorgingsstaat heeft voorgelezen.
8-Wie schriftelijk niet berust heeft in de BRP Minor inschrijving, ook al is hij of zij er voor noodzakelijk levensonderhoud nog aan gebonden en wie zich niet bij de WEF*SDG schijn van wettelijk recht Color of Law heeft neergelegd en dus niet in strijd met de Eerste Wet van God (niet dwingen, niet stelen, niet doden) heeft gehandeld, heeft zichzelf gered!
9-Alle BRP Minor ingeschreven en BRP Minor inschrijvingen exploiterende, niet erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen / functionarissen en rechtspersonen, die zich met graagte, onder schijn van wettelijk recht Color of Law schuldig maken aan: dwang, onteigening, mishandeling, vrijheidsberoving, intimidatie, vernedering, ontvoering, beroving, misleiding, afpersing, diefstal, verminking en doodslag door toediening van vergiften, presumptie, leugen en bedrog, worden door de Beneficiairs AHB rechtstreeks aangegeven bij de Koning.
10-De Koning heeft alle desbetreffende derde partijen / functionarissen en rechtspersonen die uit aanlokkelijk winstbejag bereid waren De Eerste Wet van God te overtreden, in de fuik gelokt en aan het vereiste BRP Minor WEF*SDG exploitatie model onderworpen. Zonder berouw is het voor al deze bedrijven, functionarissen en rechtspersonen te laat!
11-Geen enkel individueel doorgemaakt lijden rechtvaardigt handelingen tegen De Eerste Wet van God, zoals: vonnis met behulp van presumpties, dwingelandij, intimidatie, vrijheidsberoving en doodslag letterlijk en figuurlijk.
12-Dit is bovendien het einde van alle politieke schaarste leugens en het begin van het individuele, overvloedige, innerlijke hogepriesterlijke koningschap volgens De Eerste Wet van God.
 
By
Vincent Zegel
Adultus Honoratus Benefiair AHB
Principal Suveran d'œuvre AHB
All rights reserved
 
BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarigen =transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=
Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust.

 

 

De verborgen boodschap in Kunst …
Kunst heeft 5 betekenissen:
1 Kennis & Kunde
2 Toepassing van bekwaamheid
3 Manier om iets te verrichten
4 Creatieve Uiting
5 Namaak in de breedste zin van het woord
 
Als u de kunst kunt (door)zien & begrijpt dan heeft de kunstenaar zijn werk goed verricht…
Sinds Mijn veelvuldige bezoeken aan de Salone del Mobile, is’t voor mij Connecting the Dots …
 
De lindeboom (zie onderstaaande foto) trok als eerte mijn aandacht daar, na het intrigerende hekwerk.
De puzzelstukjes vielen wat later op z’n plek.
Er zijn 56 Appeltjes van Oranje te tellen & 10 ‘bloemen’ in het hekwerk verwerkt om deze Hollandse Lindeboom …
- 56 + 10 = 66 áppeltjes van oranje
- Deze boom is geplant in 2013 ter ere van de Troonswisseling
- Het aantal hangende trosjes bloemen varieert bij de Hollandse Linde tussen de 3-7, wat bij elkaar 10 maakt.
- Het is nu 10 jr later nml 2023
- De Hollandse lindeboom bloeit in juni/ juli en wat is het nu? … precies
- Er zijn vier kroontjes -> vier Willem’s ?!?
- Willem l Willem Frederik van Oranje-Nassau (1772-1843) Met z’n bijnaam Koning-koopman
- Willem ll Willem Frederik George Lodewijk (1792-1849) (overleed op 56 jarige leeftijd...)
- Willem lll Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (1817-1890)
- Willem IV Willem-Alexander Claus George Ferdinand (1967) én is nu 56 jaar ...
Bron over de vier Willem's : Wikipedia
 
Voor mij is het ‘Hekwerk’ een Geancacheerd Kunst Object waar de boodschap nu van is ontcijferd… de tijd vliegt …
De (ver-)borgen boodschap in kunst…
Borgen-> veilig stellen … we hebben nog even, namelijk tot 17 september 2023...
 
By
AHB- Karinka Wytske
All rights reserved

 

BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarigen =transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=

Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust.