Welkom! 

.

De Trust-Coöperatie is de Sui Juris zelfstandige privaat bestuurlijke rechtspersoon van de Beneficiair van de individuele geboorte Trust van de Origine.  De Trust-Coöperatie rechtspersoon is actief zodra de Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP en CQV Cestui Que Vie interim trust is verzonden.

Het niet-berusten in de BRP en de CQV door de Beneficiair In Trust, maakt een einde aan de exploitaties onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) met behulp van de inschrijvingen gemeentelijke BRP en de Cestui Que Vie handel met vóórkennis, georganiseerde intimidatie, dwang, racketeering, afpersing en onteigening onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) door de niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen.

.

De Enige Erfgenaam Beneficiair is niet politiek

.

Waarschuwing

De regenboog vlaggen op overheidsgebouwen en op de gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, betreft géén diversiteit acceptatie maar duiden aan dat deze overheidsgebouwen en gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, commercieel politieke juridische boxen zijn waarbinnen onder Color of Law, praktijken onder de schijn van wettelijke rechten plaatsvinden.

Zodra u deze juridische boxen betreedt kan er sprake zijn van verordeningen, (bedrijfs)veiligheidsvoorschriften, vereisten, vrijheidsberoving, afpersing, 'medische' dwang, ondermijning onaantastbare individuele rechten en artikelen onder de Color of Law: schijn van wettelijke rechten welke geheel in strijd met de onvervreemdbare individuele rechten van de Beneficiair In Trust kunnen zijn!

Het Nederlands recht zelf, in zorgvuldige bewaring

Nederlands recht is geheel onder Color of Law aka 'bij de gratie gods'- onder de schijn van wettelijke rechten werkzaam. Ook alle notariële akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie worden onder Nederlands recht (Color of Law) opgesteld. Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties nemen derhalve alle door de KNB onder Color of Law aka 'bij de gratie gods' opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) 'mensen' en 'burger'rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring.

.

Racketeering, misleiding, CQV insider trading, CQV geboorte data handel onder Color of Law door de BRP geregistreerde niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen is strafbaar.

De Beneficiairs van de individuele geboorte Trust van de Origine versturen sedert 2018 de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Achterna(a)m(en)] boedelbeschrijving (VBA Fase 1, 2, 3 CQV LLC Werking- en Interventie documenten). 

.

Beneficiairs AHB hebben niet in de inschrijving BRP Minor berust en hebben de Koning, Enige Eigenaar van al het wereldse op naam van de BRP Minor [achternaam], met brief en zegel bericht.

 

Directeur Beneficiair

Autograaf

By

AHB-Karinka Wytske [de Vries]

All Rights Reserved

BRP=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair AHB  In Trust.

.

Director Beneficiary

Autograph

By

AHB- Karinka Wytske [de Vries]

All Rights Reserved

BRP=Municipality Basic Registration Presumptive Persons=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Hereditary Competence Established=Canon 2057=Canon 2124=Repatriation Birth Trust of the Placent-Origin-Testator=Acknowledgement Beneficiary AHB In Trust.

.

Tekst geschreven door:

By

AHB-Vincent-Zegel ✍️ HRK SAC

Suveran d'œuvre 
All rights reserved 

 

 

(L)eer lichter denken en de wereld is van U.

.