RICHTINGSBEDENKING
 
Corona / Cov-ID 19 is een Nieuwe Wereld Orde NWO geloofsovertuiging welke aan de individuele inwoners van het grondgebied - de Enige Erfgenamen van hun individuele geboorte Trust nalatenschap, afgedwongen wordt opgelegd, door bedrijfspolitieke rechtspersonen zoals: corporate Europese en nationale overheden, overheidsinstituties, overheidsgesubsidieerde ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, kerken, bedrijven, instituten, universiteiten, consultancy en INSEAD managementkaders.
Allemaal in de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersonen met vermeende bevoegdheid, die de levende feitelijk bevoegde Enige Erfgenamen, het leven onmogelijk maken om de individuele geboorte Trust nalatenschap, van de enige begunstigde nl. de Enige Erfgenaam, te vervreemden en ontvreemden.
U bent de Enige Erfgenaam en u deelt deze NWO denominatieve religie niet !
 
WANNEER HOEFT MIJN KIND NIET NAAR SCHOOL ?
"De school heeft niet uw geloof.
Past de school bij u in de buurt niet bij uw manier van leven of uw geloof?
Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’
Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen bij uw gemeente.
Uw gemeente heeft hiervoor een speciaal formulier."
...........

Tekst geschreven door Vincent Zegel op 20 september 2021

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-kind-niet-naar-school?fbclid=IwAR3am8OjjhlUyVtnOfE_sVf3AbINkXXgtdS7t1FzEIka0leo2AuLe97v7P0#:~:text=Ieder%20kind%20tussen%205%20en,uw%20kind%20niet%20naar%20school.&text=Bijvoorbeeld%20omdat%20school%20erg%20vermoeiend%20is%20voor%20uw%20kind.

De Leerplichtwet is er sinds 1969

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2023-01-01

In 'Nederland' kennen we de wet Leerplicht. Waardoor er recht op onder-wijs is.

 

Einde leerplicht
De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind 16 jaar wordt, dan moet hij of zij het schooljaar dus nog afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

 

Kwalificatieplicht

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e jaar onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/schooloverkoepelend/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht/?gclid=Cj0KCQjw8NilBhDOARIsAHzpbLCHr9tM5FxyDoh1HBZJnFjDhDxMEyQ0ISvMkOBvXRNgAG8tUZmBzyIaAr5tEALw_wcB

 echter...

”Alle Wetten, Regelgeving en Besluiten plaats vinden onder schijn van swastika wettelijk recht 'regenboog' Color of Law = WEF*SDG EU, WHO, UN, UVRM Corporate Rule of Law = Ultra Vires = Plus Ultra BRP Minor bejegening”
Bron van Vincent Zegel ✍🏻

en

Nederlands recht BRP Minor is niet voor Beneficiaire AHB van toepassing!

Bron van Vincent Zegel ✍🏻

 

Onder schijn van wettelijk recht, Color of Law, heeft onderstaande plaats gevonden ....

 

Leerplichtambtenaar Qpido

 

In de bovenstaande link staat weergegeven wat richtingsbedenking met zich mee brengt. Gemeente Haarlemmermeer heeft het negatie wapen ingezet, zo ook voor de vrijstelling met onderstaande vermeend bevoegd leerplicht ambtenaar. Die zich uitgeeft op Linkedin als Wijkmanager? en seksuele voorlichting geeft als oprichter van Qpido?

 

https://youtu.be/LK5yZsVW96Y

"en content seksualiteit, content seks daar zijn jongeren sowieso geïnteresseerd in "

Citaat Raoul Chocolaad- Hoeve

 

Zoals de uitdrukking van Simon Carmiggelt in de jaren zestig  "ik kan er geen chocola van maken"

By

AHB- Karinka Wytske [de Vries]

All rights reserved

&

De roze Olifant als

JEUGDZORG Gezinsmanager

 

Door de samenwerking met ketenpartners, carouselfraude en het negatie wapen kwam  De Roze Olifant als vermeend bevoegd JEUGDZORG gezinsmanager om de hoek kijken met een heel peloton om mijn nakomeling via staatsontvoering te confisqueren.

Het artikel

https://www.at5.nl/artikelen/214165/jeugdzorgmedewerkers-leggen-uit-protest-het-werk-neer-wij-kunnen-het-niet-meer-aan

& vergeet vooral het filmpje niet te bekijken...

 

"Ik ben de Roze Olifant in de ruimte"

Citaat Tobias Baruch

 

- Wie zich als een olifant in de (of een) porseleinkast gedraagt, heeft geen oog voor de gevoeligheden van anderen. Hij gaat lomp en ontactisch te werk en veroorzaakt daardoor vaak gekwetste gevoelens, verwarring en ruzie.

- Een porseleinkast was een sierkast met glazen deuren en soms ook met glazen wanden, waarin men kostbaar (oud) porselein uitstalde. Als je je voorstelt dat daar een olifant doorheen zou banjeren, begrijp je onmiddellijk dat dat misgaat: een olifant is zo groot en lomp dat al dat tere servies zou breken.

Citaten uit onderstaande link:

https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/je-gedragen-als-een-olifant-in-de-porseleinkast
https://youtu.be/LK5yZsVW96Y


Wir Wundern Nur...

By

AHB- Karinka Wytske [de Vries]

All rights reserved

 

 

Onderstaande screenshots zijn uit het artikel wat geschreven is op 15 maart 2022, inmiddels is de naam in de banner op het AT5 filmpje aangepast en staat de 'naamfraude' in de tekst verwerkt.  Het SKJ Register heeft ook moeite om de juiste gegevens boven water te krijgen, zie beeld materiaal hieronder.