Gemeente Haarlemmermeer is 55ste Regebooggemeente sinds 27 juni 2019!

 

𝗪𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝗹𝗮𝗴 𝘄𝗶𝗷𝘇𝗶𝗴𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗶𝗲𝘀𝘁 𝗮𝗹𝗹𝗲 bij de gratie gods 𝘄𝗲𝘁𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗲 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗲 𝘃𝗹𝗮𝗴 𝗶𝘀 𝗴𝗲𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁
 
1-In de negatiebrieven lezen we dat de gemeenten zich beroepen op de wet.
2-Echter: de gemeenten hebben de regenboog Color of Law vlag als standaard geaccepteerd en op het gemeentehuis en elders in de gemeente geplaatst en dit betreft geen gezellige braderie maar totale overgave aan een vijandige vreemde WEF*SDG mogendheid bedrijfshandelend onder schijn van wettelijk recht Color of Law BRP Pauper Minor wetgeving simulatie en denigrerende BRP Pauper Minor ('PERSOONSV*CC*NATIEBEWIJS BITTE!') bejegening.
3-En zo heeft de gemeente het dienen van de wetgeving voor de BRP (Pauper) Minor bij de gratie gods eigenstandig reeds volledig en onherroepelijk verworpen.
4-BRP (Pauper) Minor wetgeving is niet onder de Color of Law gemaakt.
5-BRP (Pauper) Minor is voorgoed voorbij.
6-Canon De Ius Positivum Documenten Adultus Honoratus Beneficiair zijn nu als enige geldend.
 
Geschreven door:
By
Vincent Zegel 🪽
Suveran d'œuvre AHB
All rights reserved

 

https://www.rodi.nl/haarlemmermeer/152194/haarlemmermeer-regenbooggemeente-

 

 

 

 

Operatie BRP
 
"Onjuiste vastlegging
Tussen de inwoners van Nederland, geregistreerd in de Basisregistratie Personen, bestaan tachtig miljoen relaties. Daarvan zijn er tien miljoen onjuist vastgelegd: incompleet of bij personen die aan elkaar gerelateerd zijn met verschillende gegevens. Verbetering van de kwaliteit van ’s lands persoonsinformatievoorziening, cruciaal voor vrijwel alle overheidshandelen, is dus geen overbodige luxe. De Operatie BRP beoogde centralisatie van de bevolkingsadministratie in een landelijk systeem. Dat zou BZK ontwikkelen. Gemeenten houden de BRP bij. Private leveranciers, waaronder Gemboxx, zouden daarvoor gemeentelijke systemen, ‘Burgerzakenmodules’, leveren.
 
De cijfers over onjuiste vastlegging van relaties in de BRP zijn afkomstig van Cor Franke, van augustus 2013 tot eind juli 2017 door BZK ingehuurd als ‘gedelegeerd opdrachtgever’ en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Operatie BRP. Hij was de eerste getuige voor de Haagse rechtbank. Het besluit om te stoppen, begin juli 2017 genomen door toen demissionair minister Plasterk, stoelde grotendeels op een advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) van een maand eerder. De BRP afmaken zou veel meer tijd en geld gaan kosten. Volgens Franke is op de aanpak van het BIT echter veel aan te merken: het advies is onderbouwd met feitelijke onjuistheden en de auditaanpak is dubieus."

Geschreven door:

By

Vincent Zegel 🪽

Suveran d'œuvre AHB

All rights reserved

 

Speciaal en tevens voor de deurwaarders interessant
 
Persons acting under color of law within the meaning of this statute include police officers, prisons guards and other law enforcement officials, as well as judges, care providers in public health facilities, and others who are acting as public officials. It is not necessary that the crime be motivated by animus toward the race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin of the victim.
* dit stond er nog onder
The offense is punishable by a range of imprisonment up to a life term, or the death penalty, depending upon the circumstances of the crime, and the resulting injury, if any
&

Geschreven door:

By

Vincent Zegel 🪽

Suveran d'œuvre AHB

All rights reserved

 

 

Het verloop van deze BRP Minor sinds 2000 tot heden

 

- 'T jaar 2000

Her-inner-t u dit nummer nog van K3 - Alle Kleuren ?

https://www.youtube.com/watch?v=ZRMTC9Tzj2c

 

- 'T Jaar 2013

Waarin de troonswisseling heeft plaatsgevonden en de eerste troonrede van Koning Willem Alexander
Met dank aan Vincent Zegel die zijn heldere blik hierop heeft.

https://www.google.com/search?q=Troonrede+2013&oq=Troonrede++2013&aqs=chrome..69i57.8910j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:8b300551,vid:puhB2GnLvdY

 

-'T jaar 2015 tot en met  2018

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenboogstad
Citaat van bovengenoemde Wikipedia link omtrent  Regenboogstad en Provincies Tot en met 2011 stond dit initiatief bekend als het "Koplopersprogramma", waarna het in de periode 2012 t/m 2014 verder ging onder de naam "Gemeentelijk LHBT-beleid". Sinds 2015 is de huidige naam van "Regenboogsteden" in gebruik.

Sinds 2015 is de huidige naam van "Regenboogsteden" in gebruik. In meerdere van de deelnemende gemeentes zijn intussen uiteenlopende projecten, activiteiten en evenementen voor en door lhbt'ers ontstaan, zoals lokale gay prides of andersoortige roze dagen.

Regenboogprovincie: hoe geef je daar invulling aan? In 2016 werd Drenthe als eerste Regenboogprovincie: een provincie die zich vanuit de provinciale organisatie inzet voor lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse (lhbti+) inwoners.
Regenboogprovincie
Naast Regenboogsteden zijn er in Nederland ook Regenboogprovincies. Als eerste riep Drenthe zich in 2016 uit tot Regenboogprovincie. Tot de concrete resultaten daarvan behoren onder meer lhbt-gerelateerde exposities en toneelvoorstellingen en het feit dat alle Drentse gemeentes de status van Regenboogstad hebben gekregen. In de twee daaropvolgende jaren volgden op een na alle andere Nederlandse provincies.[7] Als laatste riep Friesland zich in mei 2020 tot regenboogprovincie uit.[8]
Critici noemen het fenomeen Regenboogprovincie vooral symboolpolitiek waar de nodige subsidies mee gepaard gaan zonder dat het tot meetbare resultaten leidt. Voorstanders stellen daartegenover dat de titel Regenboogprovincie bijdraagt aan meer zichtbaarheid en de problematiek van lhbt'ers bespreekbaar maakt, bijvoorbeeld in het onderwijs.[9]
Overzicht van Regenboogprovincies[bewerken | brontekst bewerken]
De volgende Nederlandse provincies voeren de titel Regenboogprovincie:
• Drenthe (2016)
• Gelderland (2016)
• Overijssel (2017)
• Flevoland (2017)
• Noord-Brabant (2017)
• Limburg (2017)
• Groningen (2017)
• Zuid-Holland (2018)
• Noord-Holland (2018)

 

'T jaar 2019

https://www.rodi.nl/haarlemmermeer/152194/haarlemmermeer-regenbooggemeente-

Gemeente Haarlemmermeer heeft donderdag 27 juni (2019) besloten zich aan te melden als 55ste regenbooggemeente van Nederland na een motie van de lokale partij Forza! Citaat van bovengenoemde link rodi.nl

 

'T jaar 2021

Is het Trust Beneficiair aanvaard, waardoor de Enige Erfgenaam, te weten mij zelf en mijn Nakomeling een feit.

 

Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties Van het Huis Beneficiair, hebben alle door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onder Color of Law aka 'bij de gratie gods' opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) 'mensen' en 'burger' rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring genomen.

Tekst: Vincent Zegel HRK SAC

Alle vreselijke verdrietige traumatiserende ervaringen hebben zich op basis van handel met voorkennis met behulp van de prolongatie van het misbruik van de gemeentelijke inschrijving Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Personen BRP Minor voltrokken.

Tekst geschreven door Vincent Zegel.

 

 

Handel met voorkennis
Wat hebben de vermeende bevoegden nog te winnen als de Beneficiairs AHB de swastika 'regenboog' Color of Law truc doorhebben?


Inderdaad. Niets.

 

Tekst geschreven door Vincent Zegel ✍️ 

📰

Panem et Circenses = ‘n Latijnse uitdrukking

Brood en spelen betekent letterlijk 'eten en amusement'. Het wordt vaak wat spottend gebruikt in de betekenis 'de dingen waarmee je ‘het volk’ tevreden houdt'.

 

Bron:
https://onzetaal.nl/schatkamer/lezen/uitdrukkingen/brood-en-spelen#:~:text=Brood%20en%20spelen%20betekent%20letterlijk,Latijnse%20uitdrukking%3A%20panem%20et%20circenses.

 

🗞️
Citaten uit online InforMeer Haarlemermeer nieuws van 08-09-2023 op haarlemmermeergemeente.nl

Titel = ‘Dóórgaan met regenboogbeleid moet’

 

Citaat 1 =
De regenbooggemeente Haarlemmermeer is goed op weg met normalisatie, bewustwording en acceptatie van de LHBTIQ+-gemeenschap. Deze letters staan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender-, intersekse- en queerpersonen. De + staat voor al die andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen. Maar er is geen enkele reden om achterover te leunen. Voortzetting met dezelfde intensiteit van het regenboogbeleid is noodzakelijk.

 

Citaat 2 =
Wethouder Marjolein Steffens-van de Water onderschrijft deze bevinding van beleidsambtenaren en betrokken organisaties. Zij reist eind deze maand af naar Ede waar zij en nog eens 55 bestuurders van andere regenbooggemeenten op uitnodiging van demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) bijeenkomen om hun handtekening te zetten onder een zogenoemde intentieverklaring.

 

Citaat 3 =
De afgelopen jaren zijn nieuwe evenementen rond speciale themadagen ontwikkeld. Dat is ten goede gekomen aan bewustwording en aan de zichtbaarheid en erkenning van de doelgroep. Nieuwe fenomenen in Haarlemmermeer zijn het Regenboogfestival, de Pride Walk en regenboogcafés.

 

Citaat 4 =
Regenbooggemeenschap
Een belangrijke ontwikkeling is ook dat Haarlemmermeer is uitgegroeid tot regenbooggemeenschap. Voorheen was het vooral de gemeente die het voortouw nam maar inmiddels komen de initiatieven vandaan bij onder andere betrokken jongeren, Meerwaarde, Maatvast, Sportservice Haarlemmermeer, kerken, C. en op middelbare scholen zijn GSA’s actief. GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance. Deze GSA’s zorgen ervoor dat hun scholen ook voor de doelgroep een veilige plek is.

 

Citaat 5 =
Regenboogvlag
Er is dus flinke voortgang geboekt. Opvallend is wel dat de regenboogvlag die Haarlemmermeer gebruikt nog steeds de klassieke versie is met veelkleurige banen. In de tussentijd zijn nieuwe inzichten ontstaan over genderidentiteit, seksuele oriëntatie en genderexpressie die hebben geleid tot nieuwe versies van de regenboogvlag. Deze ontwikkelingen zijn niet terug te zien op de Haarlemmermeerse regenboogvlag en ook niet op de onlangs gelanceerde regenboogspeldjes 🏳️‍🌈 Zo bestaat er een versie met aan de linker korte zijde een toegevoegde driehoek met extra kleuren. Deze aanpassing komt voort uit de Black Lives Matter-protesten tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De bruine en zwarte driehoekstrepen verwijzen naar mensen van kleur uit de gemeenschap 🏳️‍🌈 Op weer een andere versie van de regenboogvlag zijn naar transgenderpersonen verwijzende lichtblauwe, roze en witte strepen te zien. Interseksepersonen hebben een plek op de vlag gekregen met een gele driehoek met een paarse cirkel.
Deelnemers aan de Pride Walk droegen wél deze actuele regenboogvlaggen bij zich. Deze ontwikkelingen zijn niet terug te zien op de Haarlemmermeerse regenboogvlag en ook niet op de onlangs gelanceerde regenboogspeldjes.

 

Citaat 6 =
Balkjes, kleurtjes en driehoekjes
Wethouder Marjolein Steffens is op de hoogte van de verschillende toevoegingen. Ze houdt namens de gemeente vooralsnog vast aan het klassieke, veelkleurige banier. “De regenboogvlag wordt er volgens mij niet duidelijker op als telkens balken, kleuren of driehoeken worden toegevoegd. Die kunnen ten koste gaan van de herkenbaarheid.

De oorspronkelijke vlag bestrijkt in mijn beleving het gehele spectrum. Met de vlag die we nu gebruiken, zeg je al dat iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Het is niet zo dat we tóch groepen zijn vergeten en dat we nu alsmaar moeten corrigeren door er van alles aan toe te voegen. Ik zeg er wel bij”, aldus de wethouder, “dat dit is zoals ík er nu over denk en dat mijn standpunt niet in beton is gegoten. Ik sta open voor gesprekken hierover. Uiteraard.”

 

Zie de link naar het volledige artikel

https://haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online/doorgaan-met-regenboogbeleid-moet?fbclid=IwAR0Cbx8Wh7F57YD3g70pW3KfOLkTdYriYDA4yFYYZPR74zfUlgQ2V_hsgDU_aem_AR6UMsv_mVXf9CMJDpUxx_cCbYz-ArZZSYMrXQVaMRI_aaDd-9sW39bN0DZWVYRYhk8

 

1- Waarom móét regenboogbeleid 🏳️‍🌈 doorgaan?

2- Waarom gaat Wethouder Marjolein Steffens-van de Water als één van de 56 gemeente bestuurders op uitnodiging van demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) eind deze maand naar Ede om een ‘zogenoemde’ intentieverklaring te ondertekenen?

3- Wat is voor Wethouder Marjolein Steffens-van de Water het ‘gehele spectrum’ en wat betekent ‘dat haar standpunt niet in beton is gegoten’ en zijn er géén ‘groepen’ vergeten?

 

Gemeente Haarlemmermeer is 55ste Regebooggemeente 🏳️‍🌈 sinds 27 juni 2019! & laat een enorm groot spoor na, ook wel genoemd = een Zwaar Misdrijf!

 

Ik ben geen soeverein
Ik ben geen autonoom
Ik ben geen volk
Ik ben geen (natuurlijk)persoon
Ik ben niet politiek

Ik berust niet in de BRP Minor (Pauper)

 

Wij zijn De Enige Erfgenamen AHB en jong volwassen IAHB

 

Na 4 jaar is dit géén onduidelijkheid meer Gemeente Haarlemmermeer, uw negatie is schaamteloos!

 

No Consent!

 

Prettige voortzetting van deze mooie zonnige vrijdag, geschreven op Facebook op 08-09-2023 ✨💚✨

 

By
AHB- Karinka Wytske
All rights reserved

 

BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen =transgender incognito awareness =Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=
Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust.

 

 

 

 

09-09-2023

 

Met gepaste bescheidenheid deel ik onderstaande  schrijven  van Excellentie Vincent Zegel ✍️

 

⚠️

 
𝙸𝚗 𝚊𝚗𝚝𝚠𝚘𝚘𝚛𝚍 𝚘𝚙 𝚞𝚠 𝚖𝚎𝚎𝚕𝚒𝚓𝚠𝚎𝚔𝚔𝚎𝚗𝚍𝚎 𝚐𝚎𝚖𝚎𝚎𝚗𝚝𝚎𝚕𝚒𝚓𝚔𝚎 𝚣𝚎𝚕𝚏 𝚏𝚎𝚕𝚒𝚌𝚒𝚝𝚊𝚝𝚒𝚎𝚜
 
1-Strenge mededeling voor wethouder Marjolein Steffens-van de Water: de gemeente Haarlemmermeer (en nog 55 andere "regenbooggemeenten") behoort dienstbaar te zijn aan de onwrikbare overtuiging gender & meerderjarigheid van de beneficiaire individuele inwoners en dus niet andersom.
 
2-De beneficiaire individuele inwoners zijn in het geheel niet aan de gemeentelijke politieke regenboog propaganda onder schijn van wettelijk recht Color of Law gehouden.
 
3-De gemeente is dienstbaar aan de beneficiaire individuele geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied. Niemand is gehouden om zich als een "doelgroep" te identificeren.
 
4-Hoe komen de graftak "regenboog gemeenten" er in godsnaam bij, om de onvervreemdbare individuele rechten van de inwoners zó meelijwekkend aanstootgevend te schenden en hen volledig monddood te maken, rechtenloos en ongehoord?
 
5-Wist u hoe volstrekt belachelijk u uzelf maakt dat u uit winstbejag met een politieke vlag gaat staan zwaaien terwijl u om een inhoudelijke administratieve dienstverlening wordt verzocht waarmee voorkomen wordt dat een inwoner overgeleverd is aan dakloosheid welke door toedoen van uw politieke gemeentelijke zelf felicitatie is veroorzaakt.
 
6-Schaamt u zich niet?!!
 
7-Indoctrinatie en het ontbreken van zelfreinigend vermogen is géén bestuurlijke transparantie!
 
8-Speciaal op het gebied van de inrichting van het strikt individuele intieme leven is transparantie géénszins geboden en wij noemen dat de eerbied voor de persoonlijke leefsfeer en de privacy!
 
9-Iedere integere bestuurder van een eenvoudige ledenvereniging weet dat hij of zij dienstbaar is aan de leden van de vereniging en dus niet dominant aan de leden mag voorschrijven wat de bestuurders tot financieel voordeel strekt.
 
10-Schaamteloze commercieel politieke belangenverstrengeling, partijdigheid en zelfverrijking door uw "regenboog gemeenten" wordt rechtstreeks bij de Koning, Enige Eigenaar van alle gemeentelijke inschrijvingen Basis Registratie Personen als het zwaarste bestuurlijke delict aangegeven.
 
11-Wij berusten niet in uw bestuurlijke schanddaden waarvoor u ziek feestend en immer schaterlachend uw misplaatste regenboog slingers ophangt!
 
12-U bent ordinaire roofovervallers onder uw regenboog bivakmutsen en u bent ontmaskerd.
 
13-Handen af van onze persoonlijke leefsfeer!
 
14-Op degenen die zich aan onteigening en schade schuldig maken, wordt de volledige materiële en immateriële schade verhaald.
 
Het tij is gekeerd.
 
Met dank aan het engelengeduld van AHB Karinka Wytske
 
 
Vincent Zegel
Adultus Honoratus Benefiair AHB
Principal Suveran d'œuvre AHB
All rights reserved
 
BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen =transgender incognito awareness =Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=
Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust.
4953552F85753

 

 

2 oktober, 14:14 uur

 
Aan de telefoon, In de wacht, daar e-mails al meer dan ‘n week onbeantwoord blijven…  
 
- Dit gesprek wordt opgenomen voor kwaliteitsdoeleinde?!?
- Er is nog één wachtende voor u?!?
- U bent de eerst wachtende?!?
 
Waar is de zin gebleven; ‘Er zijn nog twee wachtende voor u?’
 
De 3e x ‘n telefoniste aan de lijn die alleen ‘n voornaam uitspreekt … en de mededeling doet “de persoon waarna u opzoek bent staat op afwezig” waarna de volgende vraagstelling start;
-= Telefoniste Gemeen-te Haarlemmermeer
•= Beneficiair AHB in Trust
- Wat is uw naam en achternaam?
• Beneficiair AHB is voornamelijk!
- Wat is uw telefoonnummer?
• Het telefoonnummer van de Beneficiair AHB is privé!
- Wat is het onderwerp wat u wil bespreken?
• Het onderwerp is privé!
- Dan kunnen we geen terugbel verzoek starten?
• Dat klopt, u mag ‘n notitie achterlaten dat ik zsm ‘n antwoord ontvang omtrent de gevraagde informatie gesteld door de Beneficiair AHB in de mail.
- Wat is uw e-mailadres?
• Het e-mailadres is bekend bij de Gemeen-te Haarlemermeer!!
- Dan kunnen we geen notie achterlaten.
 
Wat zijn de vragen van de Beneficiair AHB in Trust?
- De brief van de Gemeen-te Haarlemmermeer heeft geen datum.
- De opdrachtgever staat verkeerd vermeld.
- De Beneficiair AHB is geen Mw, lees mevrouw, de Beneficiair AHB is voornamelijk!
- Het adres staat niet vermeld, waardoor er geen duidelijkheid is over ‘de locatie’,
- & de brief is niet ondertekend en er staat géén handtekening onder deze naam plus functie.
 
Zonder ‘n juiste inhoud van deze brief is er geen #veiligheid voor morgen om al mijn goederen op te halen, zoals het onderwerp is beschreven door de Gemeen-te Haarlemmermeer zelf voor de Beneficiair AHB in Trust.
 
 
Het is de Babylonische Spraakverwarring…
 
Zie onderstaande links
 
Hoogachtend,
 
By
AHB- Karinka Wytske [de Vries]
All rights reserved
 
BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen =transgender incognito awareness =Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=
Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust

 

 

02-10-2023

Aan de telefoon, In de wacht, daar e-mails al meer dan ‘n week onbeantwoord blijven…
- Dit gesprek wordt opgenomen voor kwaliteitsdoeleinde?!?
- Er is nog één wachtende voor u?!?
- U bent de eerst wachtende?!?
Waar is de zin gebleven; ‘Er zijn nog twee wachtende voor u?’
De 3e x ‘n telefoniste aan de lijn die alleen ‘n voornaam uitspreekt … en de mededeling doet “de persoon waarna u opzoek bent staat op afwezig” waarna de volgende vraagstelling start;
-= Telefoniste Gemeen-te Haarlemmermeer
•= Beneficiair AHB in Trust
- Wat is uw naam en achternaam?
• Beneficiair AHB is voornamelijk!
- Wat is uw telefoonnummer?
• Het telefoonnummer van de Beneficiair AHB is privé!
- Wat is het onderwerp wat u wil bespreken?
• Het onderwerp is privé!
- Dan kunnen we geen terugbel verzoek starten?
• Dat klopt, u mag ‘n notitie achterlaten dat ik zsm ‘n antwoord ontvang omtrent de gevraagde informatie gesteld door de Beneficiair AHB in de mail.
- Wat is uw e-mailadres?
• Het e-mailadres is bekend bij de Gemeen-rte Haarlemermeer!!
- Dan kunnen we geen notie achterlaten.
Wat zijn de vragen van de Beneficiair AHB in Trust?
- De brief van de Gemeen-te Haarlemmermeer heeft geen datum.
- De opdrachtgever staat verkeerd vermeld.
- De Beneficiair AHB is geen Mw, lees mevrouw, de Beneficiair AHB is voornamelijk!
- Het adres staat niet vermeld, waardoor er geen duidelijkheid is over ‘de locatie’,
- & de brief is niet ondertekend en er staat géén handtekening onder deze naam plus functie.
Zonder ‘n juiste inhoud van deze brief is er geen #veiligheid voor morgen om al mijn goederen op te halen, zoals het onderwerp is beschreven door de Gemeen-te Haarlemmermeer zelf voor de Beneficiair AHB in Trust.
Het is de Babylonische Spraakverwarring…
Zie onderstaande links
Hoogachtend,
By
AHB- Karinka Wytske [de Vries]
All rights reserved
BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen =transgender incognito awareness =Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=
Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust
 

 

03-10-2023 geschreven door Vincent Zegel

Resumerend
1-De gemeen-te brengt door derden in beslag genomen boedel (van u!) onder in een loods, maar de loodseigenaar kan niet tekenen voor de uitklaring-vrijwaring van goederen welke door derden in desbetreffende loods werden opgeslagen.
2-Zonder uitklaring en vrijwaring kunt u door de loodseigenaar ervan worden beschuldigd spullen van derden uit zijn loods te hebben willen ontvreemden.
3-De loodseigenaar heeft geen overdrachtformulier en geen tekeningsbevoegdheid en gooit de loods maar weer dicht zonder dat u in de dozen heeft kunnen kijken of het wel úw boedel betrof.
4-U kunt niet anders dan onverrichter zaken vertrekken en de kosten van de verhuizers die ter plaatse gereed stonden, declareren bij de beleidsadviseur Orde en Veiligheid van desbetreffende gemeen-te die verzuimde een overdracht en uitklaring tekeningsbevoegde ter plaatse af te vaardigen.
5-Deze gehele gang van zaken inclusief uw declaratie verhuizerskosten, mailt u op dezelfde dag nog naar desbetreffende gemeen-te en voegt deze tevens toe aan uw AHB Aangifte rechtstreeks aan de Koning.
PS Neem altijd uw BRP rijbewijs met u mee. Een BRP Minor kwestie kunt u niet beredderen met uw SAC DPP AHB maar wèl met uw BRP rijbewijs als geattesteerde rijvaardige, competente volwassene.
Ter verduidelijking: het SAC DPP AHB heeft u niet nodig in de 'publieke' ruimte, maar om mijn private domein met mijn private HRK SAC documenten te betreden!
By
Vincent Zegel
Adultus Honoratus Benefiair AHB
Principal Suveran d'œuvre AHB
All rights reserved
BRP Minor =Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen vermeend incompetente minderjarigen =transgender incognito awareness =Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=
Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair AHB In Trust.
4953552F85753
C.C.: #AIVD