Geboortebewijs

Geboortebewijs

1. officieel document waarin staat waar en wanneer iemand geboren is
* Nadat de baby is aangegeven bij de burgerlijke stand wordt het geboortebewijs gemaakt. 

https://nl.m.wiktionary.org/wiki/geboortebewijs

Waarom geboortebewijs?

Kinderen zonder geboortebewijs bestaan officieel niet. Ze staan in geen enkel overheidsregister. Voor politie en justitie is het daardoor bijna onmogelijk deze kinderen te beschermen tegen misbruik, uitbuiting en andere misdaden. Een geboortebewijs zorgt ervoor dat een kind geregistreerd is als staatsburger.
Bron:

https://www.planinternational.nl/projecten/4-redenen-waarom-een-geboortebewijs-heel-belangrijk#:~:text=Kinderen%20zonder%20geboortebewijs%20bestaan%20officieel,kind%20geregistreerd%20is%20als%20staatsburger.


Geboorte kan verwijzen naar: geboorte (leven), (algemeen) het geboren worden van mensen en dieren. bevalling, het geboren worden van een mens. geboorte (bouwkunde), het onderste deel van een boog of gewelf.
Bron:
Geboorte - Wikipedia

datgene wat de juistheid van een bewering onweerlegbaar vast (kan) leggen. Al hetgeen waarmee de onweerlegbare juistheid van iets kan worden aangetoond. iets waaruit blijkt dat het waar is vb: bij gebrek aan bewijs werd hij vrijgelaten papier dat iets bewijst vb: heb je een bewijs van betaling?

Bron:
bewijs Nederlands woordenboek - Woorden.org

Wat is een ander woord voor bewijs?

bewijs (zn) : argument, bekrachtiging, bewijsgrond, bewijslast, bewijsmateriaal, bewijsstuk, blijk, getuigenis, proef, proeve, staving, teken. bewijs (zn) : akte, attest, betoon, bon, certificaat, diploma, getuigschrift, kwitantie, reçu, verklaring.
Bron:
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bewijs#:~:text=bewijs%20(zn)%20%3A,getuigschrift%2C%20kwitantie%2C%20re%C3%A7u%2C%20verklaring

Een geboorteakte of akte van geboorte (ook het geboortecertificaat genoemd) is een wettig waardedocument opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand met daarop de verklaring van de geboorte van een kind. Het wordt verworven na een geboorteregistratie van de vader of moeder in het bevolkingsregister.
Bron:

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geboorteakte#:~:text=Een%20geboorteakte%20of%20akte%20van,of%20moeder%20in%20het%20bevolkingsregister.

Wat is het verschil tussen een akte en een uittreksel?
Het verschil tussen een uittreksel en een afschrift is dat op een afschrift alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand staan vermeld en op een uittreksel een deel van de gegevens staan.
Bron:

https://www.borsele.nl/uittreksel-afschrift-van-de-burgerlijke-stand#:~:text=Het%20verschil%20tussen%20een%20uittreksel,deel%20van%20de%20gegevens%20staan.

Een geboorteakte is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van de aangifte van de geboorte van een kind. De geboorteakte wordt ook wel het geboortebewijs genoemd.

Hierin staat
voornaam of voornamen (maximaal 5)
achternaam
geslacht
ouders (in ieder geval de moeder, meestal ook de vader)
geboortedatum
geboorteplaats

een geboorte-uitreksel is (waarschijnlijk) hetzelfde als een geboorte-akte. Deze kan je alleen halen in de stad of dorp waar je geboren bent en dus niet bij de gemeente waar je op dit moment woont. Onderstaande kan je wel ophalen bij de gemeente waar je woont.

De Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) is in Nederland de benaming voor de boekhouding van bepaalde gegevens die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt omtrent alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren.

Hierin staat
familienaam
voornamen
geslacht
positie van elk persoon in het gezin
geboortedatum en -plaats
nationaliteit
burgerlijke staat
adres
datum van vestiging in de gemeente
vorige woonplaats
vertrek uit de gemeente
waarheen vertrokken
datum van overlijden
burgerservicenummer
Bronnen:

* http://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorteakte
* http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke...