Alleen in mijn Geboorte Naam

 

1-Beneficiairs AHB hebben niet in de inschrijving BRP Minor berust en hebben de Koning,

Enige Eigenaar van al het wereldse op naam van de BRP Minor [achternaam], met brief en zegel bericht.

 

2-Alleen de Koning, Enige Eigenaar van al het wereldse op achternaam van de BRP Minor,

kan de onontwarbare Gordiaanse knoop: vermeend incompetente minderjarigheid en onwrikbare overtuiging

gender & meerderjarigheid, doorhakken en de Koning zal dit doen.

 

3-Alexander is zijn naam en volgens de legende heeft Alexander de Gordiaanse knoop doorgehakt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gordiaanse_knoop

 

4-Dankzij de opstanding van de Beneficiairs AHB is de Gordiaanse knoop van de politieke presumptieve

BRP Minor exploitaties doorgehakt en dit resulteert in individueel Fiduciary-Principal AHB vertrouwelijkheid ten behoeve van niet-politiek trust vermogensbeheer in uw (geboorte) naam.

 

5-De Beneficiairs AHB hebben de individuele geboorte trust beneficiair aanvaard onder voorrecht

van [achternaam] boedelbeschrijving en zijn de beredderaar van de activatie van de ontbinding van de BRP Minor

politieke 'dood en verloren op zee' presumptie waarop het politieke interim bestuur van de

Cestui Que Vie schuld en schade trust is gevestigd.

 

6-De politieke monarchie en de vermeende scheiding van kerk en staat is ten einde en de

priesterlijke (sacerdotal) monarchie is begonnen.

 

7- Op 17 september 2023 is het tien jaar na de eerste troonrede 2013 dat de Koning de afbouw van d

klassieke (politieke) verzorgingsstaat heeft voorgelezen.

 

8-Wie schriftelijk niet berust heeft in de BRP Minor inschrijving, ook al is hij of zij er voor noodzakelijk

levensonderhoud nog aan gebonden en wie zich niet bij de WEF*SDG schijn van wettelijk recht Color of Law

heeft neergelegd en dus niet in strijd met de Eerste Wet van God (niet dwingen, niet stelen, niet doden)

heeft gehandeld, heeft zichzelf gered!

 

9-Alle BRP Minor ingeschreven en BRP Minor inschrijvingen exploiterende, niet erfgerechtigde commercieel

politieke buitenstaander derde partijen / functionarissen en rechtspersonen, die zich met graagte,

onder schijn van wettelijk recht Color of Law schuldig maken aan: dwang, onteigening, mishandeling,

vrijheidsberoving, intimidatie, vernedering, ontvoering, beroving, misleiding, afpersing, diefstal,

verminking en doodslag door toediening van vergiften, presumptie, leugen en bedrog,

worden door de Beneficiairs AHB rechtstreeks aangegeven bij de Koning.

 

10-De Koning heeft alle desbetreffende derde partijen / functionarissen en rechtspersonen die uit aanlokkelijk

winstbejag bereid waren De Eerste Wet van God te overtreden,

in de fuik gelokt en aan het vereiste BRP Minor WEF*SDG exploitatie model onderworpen.

Zonder berouw is het voor al deze bedrijven, functionarissen en rechtspersonen te laat!

 

11-Geen enkel individueel doorgemaakt lijden rechtvaardigt handelingen tegen De Eerste Wet van God,

zoals: vonnis met behulp van presumpties, dwingelandij, intimidatie,

vrijheidsberoving en doodslag letterlijk en figuurlijk.

 

12-Dit is bovendien het einde van alle politieke schaarste leugens en het begin van het individuele,

overvloedige, innerlijke hogepriesterlijke koningschap volgens De Eerste Wet van God.

 

Tekst:

By

Vincent Zegel

Adultus Honoratus Benefiair AHB

Principal Suveran d'œuvre AHB

All rights reserved

 

Aexander hakt de gordiaanse knoop door, Jean Simon Berthélemy (1743–1811)

Foto en tekst  WikiPedia